27 Mayıs 2011 Cuma

Centre Pompidou video art koleksiyonundan bir seçki, Türkiye’de ilk defa İzmir'de!

Centre Pompidou video art koleksiyonundan bir seçki, Türkiye’de ilk defa İzmir'de sanatseverlerle buluşuyor. 22 sanatçının 21 eseri, 13 Haziran'a kadar, eski Avusturya-Türk tütün deposunda görülebilir.
 Centre Pompidou, Yeni Medya Koleksiyonu
Video Sanat Seçkisi (1965 – 2010)
Centre Pompidou, Modern Sanat Müzesi işbirliğiyle
Sergi Küratörü : Christine Van Assche, Yeni Medya Bölümü baş konservatörü, Centre Pompidou
Koordinatör ; Yekhan Pınarlıgil, Sanat Tarihçisi
Koleksiyon sorumlusu : Sylvie Douala-Bell, Koleksiyon asistanı, Yeni Medya Bölümü, Centre Pompidou

Fransız Kültür Merkezi, K2 Güncel Sanat Merkezi işbirliğiyle, kez Paris Centre Pompidou “Yeni Medya” koleksiyonunu Türkiye’de ilk kez İzmir’de ağırlıyor.

Yeni Medya koleksiyonu, yarım yüzyıllık imge ve ses tarihine şahitlik eden, performanstan
body arta, minimal sanattan kavramsal ve post-kavramsal sanata ışık tutan bir koleksiyondur.
Pompidou koleksiyonunu uluslararası platformda öncü kılan sadece eserlerin köken ve konulara değin çeşitliliği değil, sanat tarihinin klasiklerini güncel sanatın en önemli örnekleriyle birlikte içinde bulundurmasıdır.

Taşınabilir kameraların ticari hale gelmesiyle birlikte, Bruce Nauman, Valie Export, Nam June Paik gibi video sanatının öncüleri olarak kabul edilen sanatçılar, video dilinin estetik imkanlarını deneyimlemek yoluyla sanat tarihinde yeni bir dönem başlattılar. İlk çalışmalarından itibaren, eleştirel bir tutum benimseyerek, savaş, ırkçılık ve vücut politikaları gibi karmaşık konuların üzerine gitmekte tereddüt etmediler.

Ghazel, Walid Raad, Jordi Colomer, Zineb Sedira, Köken Ergün, Berat Işık, Erkan Özgen, gibi çağdaş sanatçıların eserleri, video sanatın gitgide zenginleşen içeriğini ve yeni biçimlerini görünür kılıyor. Bu eserler batı da olduğu kadar, gelişmekte olan ülkelerideki genç kuşak sanatçıların da “yeni medya”ya olan ilgilerine tanıklık ediyor. Yeni kuşak sanatçılar ustalarının eleştirel yaklaşımlarını devam ettiriyorlar. Güncel toplumları biçimlendiren uyuşmazlıkları analiz ediyorlar: bireylerin aşırı hareketliliği, ülke sınırlarının katılığı ile çelişiyor ahlak yargıları bireysel özgürlükleri kısıtlıyor, ekranların kontrol altına alınıp tektipleşmesi imgelerin aşırı tüketimini engellemiyor.


22 sanatçının 21 eseri, 7 Mayıs- 13 Haziran tarihleri arasında eski Avusturya-Türk tütün deposunda görülebilir.

YENİ MEDYA KOLEKSİYONU, CENTRE POMPİDOU PARİS, FRANSA
1965’den 2010’a, video sanat seçkisi

Centre Pompidou 1977 yılında açılmasından itibaren performans ve yerleştirme videolarının satın alınmasıyla “Yeni Medya Kolesiyonu” oluşturmaya başladı.

Pompidou Modern Sanatlar Ulusal Müzesi koleksiyonu 66.000 yapıttan oluşmaktadır. Bünyesindeki Yeni Medya departmanıysa, 1960’lardan günümüze, plastik sanatçıların yanı sıra farklı disiplinlerden özgün sanatçıların yarattığı 120 yerleştirme ve 1600 video, ses, CDROM ve internet sitesi çalışmasından oluşan 1720 eseri içerir.

Bu koleksiyon, hem eser sayısı hem de kapsadığı kavramsal alan açısından günümüzün en önemlilerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Yarım yüzyıllık imge ve ses tarihine şahitlik ederken, performanstan body arta, minimal sanattan kavramsal ve post-kavramsal sanata ışık tutmaktadır. Koleksiyonda yer alan her ne kadar ilk dönemde sanatçıları batı kökenlilerse de, (Batı Avrupa, Kuzey Amerika) bugün sanatçılar Doğu Avrupa, Güney Amerika, Balkanlar, Asya, Avusturalya ve yakın gelecekte Afrika gibi çok çeşitli bölgelerden gelmektedirler. Bu çeşitlilik bizlere değişim içinde olan dünyamız hakkında geniş kapsamlı bir vizyon sunmaktadır.

Koleksiyonun uluslararası olması, sanat tarihinin klasiklerini güncel sanatın en önemli örnekleriyle birlikte göstermesi onu dünyanın önde gelen koleksiyonlarından biri haline getirmiştir.

1990-2000 yıllarında farklı kültür ve kıtalardan gelen, Sanja Ivekovic, Nora Martirosyan, Erkan Özgen, Berat Işık ve Köken Ergün gibi sanatçıların eserleri koleksiyona katılmıştır.

Avrupalı, Karayipli, İranlı, Lübnanlı, Ermeni, Amerikalı ve Kuzey Afrikalı 22 sanatçının 21 eserinden oluşan bu seçki, ilk defa Türkiye’de sanatseverlerle buluşacak.

Sergi üç bölümden oluşuyor:
  • Birinci katta, Cristina Lucas’ın “Pantone –500 +2007”  adlı, dünya tarihini başdöndürücü bir şekilde özetleyen çalışmasının da gösterdiği gibi jeopolitik kavramlara odaklanıyoruz. Bu bölümde yer alan diğer sanatçılarsa, alanlar, sınırlar, nüfus harekleri ile jeo-kültürel sorgulamaların ortaya koyduğu poblemlere yöneliyor.
  • İkinci bölümde ilk bölümde ortaya konan fikirler derinleştirilerek, medyanın tarih üzerindeki etkisi sorgulanıyor. Johan Grimonprez’in “ Dial-History” isimli eseri bu kısmın açılışını yapıyor. Yer değiştirme kavramı, halkların birbirlerine karışması, kültürlerin kesişmesi sanatçılar tarafından görece bir nesnellik ve ahenkle işleniyor.
  • Üçüncü katta yer alan son bölümse değişim halindeki toplumumuzda kadının rolüne ve küreselleşmiş dünyayla ilgili bölgesel sorunlara ayrılıyor.

Koreli sanatçı Nam June Paik’in “Guadalcanal Requiem” (1979),  Sanja Ivekovic’in “Personal Cuts” (1982) ve Valie Export’un “Touch Cinema” (1968) isimli eserleri gibi sanat tarihine mal olan yapıtlar, günümüz  sanatçıları tarafından işlenen konuların habercisi olma niteliğini taşıyor.

Christine Van Assche  
Yeni Medya Bölümü baş konservatörü, Centre Pompidou
“Yeni Medya Koleksiyonu. Yerleştirmeler”  adı altında bir katalog, 2006 yılında Centre Pompidou tarafından yayınlanmıştır. Online kataloga www.newmedia-art.org adresinden ulaşılabilir.CENTRE POMPIDOU
George Pompidou Ulusal Sanat ve Kültür Merkezi, dönemin Cumhurbaşkanı Georges Pompidou’nun isteğiyle Paris’te kurulan, plastik sanatların müzik, sinema edabiyat gibi dallarla iletiştiği tamamen modern ve güncel sanata adanmış bir merkezdir.

Paris’in merkezinde, Renzo Piano ve Richard Rogers tarafından tasarlanmış, 20. yüzyılın amblematik mimarisini yansıtan Centre Pompidou, kapılarını 1977 yılında açmış ve her yıl 5.3 milyon ziyaretçiyi ağırlamaktadır.


Centre Pompidou, Avrupa’nın en büyük modern ve güncel sanat koleksiyonu barındıran dünyanın en önemli müzesinin yanı sıra (60 000 eser), 2000 kişilik halk kütüphanesi, 20. yüzyıl sanatına adanmış bir araştırma kütüphanesi, sinema ve gösteri salonları, bir ses araştırmaları enstitüsü (IRCAM), bir araştırma ve inovasyon enstitüsü, eğitici etkinliklere yönelik alanlar, kitapevleri, kafe ve restoranlardan oluşur.


Disiplinlerarası çalışmalara bağlı kalarak, Centre Pompidou, her yıl 30 kadar serginin yanı sıra sinema ve belgesel film programları, konferans ve kolokyumlar, konserler, dans gösterileri gibi alanlarda uluslararası nitelikte etkinlikler düzenler. Bu etkinliklerin büyük bir kısmı, Fransa’da olduğu kadar yurtdışında da izleyicilere sunulur.


2010 yılı mayıs ayında Metz şehrinde açılan şubesinde ise, Centre Pompidou koleksiyonundan gelen sergiler sunulur. Bu merkezde aynı zamanda bir üretim stüdyosu bulunur.


Centre Pompidou 1977 yılından bu yana yeni medya alanında (video, ses ve multimedya yerleştirmeler) yenilikçi bir kurum olmuştur. Bu doğrultuda 1980 yılında ulusal Modern Sanat Müzesi bünyesinde bir yeni medya koleksiyonu oluşturulmuştur. Bugün bu koleksiyonda 100 ün üzerinde uluslararası multimedya yerleştirme ve 1500 ün üzerinde video, ses CDROM ve instenet çalışması yer almaktadır.